srijeda, 25 April 2018

Realizirana akcija "Opremimo naše učionice"

Juče je u našu školu stigao šleper sa školskim namještajem iz Švedske čime je realizirana akcija "Opremimo naše učionice" koju je direktor škole prof. Jasmin Đanan započeo prije mjesec dana. Prilika se ukazala kada je direktor saznao za mogućnost da naša škola dobije kao donaciju školski namještaj iz jedne škole u Švedskoj. Najveći je problem bio transport tog namještaja iz Švedske do BiH. U tu akciju uključilo se Vijeće roditelja i KUD "Jezerski" koji su zajedno skupili potreban novac za spomenuti prijevoz. KUD "Jezerski" je organizirao kulturno-umjetnički program na kojem su posjetioci pozvani na sudjelovanje u ovoj akciji, dok je sav prihod od ulaznica sam KUD donirao u svoje ime. Ovdje treba spomenuti i volontere iz Švedske koji su uložili veliki fizički napor da utovare sav namještaj kao i koordinatora Elvira Begića i anonimnog donatora iz Švedske koji je dao hiljadu konvertibilnih maraka.

Vise slika o svemu na ovom linku: Školski namještaj iz Švedske

Donosimo Vam cjelokupan spisak donatora za ovu humanu akciju:

Begić Elvis                              100,00 KM
Crnkić Nezira                             50,00 KM
Nesimović Rejhana učenica VIb      5,00 KM
Mehić Esmira                             10,00 KM
Ramić Elmedina učenica Ia            5,00 KM
Harčević Mudžejra                    195,00 KM (100 eu)
Jusić Nisveta                             30,00 KM
Muzaferović Ibrahim                   50,00 KM
Selimagić Ajla učenica VIb            6,00 KM
Ljubijankić Ismet                       20,00 KM
Hajdarević Amir                         39,00 KM
Ramić Ajdin Va                          20,00 KM
Begić Dženan Va                       20,00 KM
Begić Elvedin VIb                        5,00 KM
Ramić Melita VIIIb                      29,25 KM
Nesimović Arifa                          97,50 KM (50 eu)
Jusić DŽenisa VIb                         7,00 KM
Muzaferović Aid                         30,00 KM
Muzaferović Benjamin                 20,00 KM
Jusić Neldin VIIIa                         5,00 KM
Mašinović Muhamed VIa              19,50 KM
Kanurić Omer                            30,00 KM
Jusić Suejla IVa                            5,00 KM
Topalović Ilhan VIb                      5,00 KM
Jusić Hamza VIIb                         5,00 KM
Kanurić Silvijo                            20,00 KM
Mahmić Aid                               20,00 KM
Nesimović Osman                       44,00 KM
Crnkić Hana IIIa                          5,00 KM
Muzaferović Ermin                     10,00 KM
R. K.                                  1.000,00 KM
Harčević Sadika                        10,00 KM
Harčević Sabiha                        19,50 KM
KUD Jezerski (ulaznice)            540,00 KM
Balić Adisa VIIIa                         5,00 KM
Muzaferović Ernes                    10,00 KM
Muzaferović Enes i Hermina        25,00 KM
Harčević Đulaga                     100,00 KM
Mašinović Asmir                       20,00 KM
Nuhić Adna IIIa                       10,00 KM
Nuhić Ajna IIIa                        10,00 KM
Kovačić Sara IIa                        4,00 KM
Harčević Amila IVa                   10,00 KM
Kanurić Maid                           50,00 KM
Kovačić Hamdija VIIa                 5,00 KM
Mehić Esma IIIa                      50,00 KM
Nesimović Belmin                      5,00 KM
Pajalić Suada VIIIa                   10,00 KM
Pajalić Aldijana IIIa                   10,00 KM
Crnkić Sabaha                         20,00 KM
Ičanović Dijana                        20,00 KM
Begić Osman                           97,50 KM (50 €)
Mahmić Mirsad                        20,00 KM
Hodžić Almir                           20,00 KM
Kanurić Memija                       20,00 KM
Kanurić Safet                         50,00 KM
Kanurić Samir                         50,00 KM
Ramić Zumreta                       10,00 KM
Duraković Ilfad                       19,50 KM (10 €)

UKUPNO prikupljeno: 3.127,75 KM
 
Zahvaljujemo se donatorima i svim onima koji su na bilo koji način doprinijeli da se završi jedna ovako plemenita akcija.
 
os.jezerski.net

Komentari na članak: