srijeda, 25 April 2018

Tematska sjednica Općinskog vijeća: Stanje boračke populacije u Bosanskoj Krupi

U Bosanskoj Krupi danas je održana 33. sjednica Općinskog vijeća koja je imala tematski karakter a razgovaralo se i ponekad žustro diskutovalo o stanju u boračkoj populaciji na području općine Bosanska Krupa. Uvodno izlaganje imao je Asim Delalić, predsjednik Komisije za pitanja boraca u Općinskom vijeću Bosanska Krupa. On je iznio stav Komisije koja je tražila ovu tematsku sjednicu kako bi se razgovaralo o rastućim problemima u ovoj populaciji. Prijedlozi Komisije za zaključke doticali su se visine izdvajanja iz budžeta općine Bosanska Krupa za boračka udruženja i druge potrebe boračke populacije,zatim za stambeno zbrinjavanje, zapošljavanje i školovanje djece.

Nakon uvodnog izlaganja predsjedavajući Husein Gerzić dao je petominutno vrijeme za izlaganje svih predstavnika udruženja boračkih populacija kojih je u Bosanskoj Krupi ukupno sedam a od kojih se šest odazvalo na ovu tematsku sjednicu. Većina njih je govorila o aktuelnim problemima koji su se uglavnom  odnosili na zapošljavanje demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida te težak položaj porodica šehida i poginulih boraca a koji su proizašli uglavnom iz nepoštivanja prilično dobro urađene zakonske procedure na kantonalnom i fedralnom nivou. Što se tiče nivoa općine posebno je akcentiran problem raspodjele općinskih stanova koji su još uvijek neraspoređeni te poboljšanje načina finansiranja  boračkih organizacija.

Nakon uvodnih izlaganja predstavnika boračkih organizacija u diskusiju su se uključili vijećnici koji su svi do jednog podržali sve zahtjeve predstavnika boračkih populacija.

Ekrem Oraščanin kao predsjednik Koordinacije boračkih organizacija općine Bosanska Krupa je iznio zaključke koje je utvrdila Koordinacija a u kojoj djeluju ODB 92-95, OOPŠiPB, OO RVI, Udruženje zlatnih ljiljana, Udruženje logoraša i Udruženja boraca Patriotske lige. Poslije iznošenja prijedloga zaključaka ponovo je napravljena pauza na kojoj je zasjedao Kolegij OV zajedno sa predstavnicima boračkih udruženja radi usaglašavanja stavova. Nakon ovog sastanka vijećnici su upoznati sa slijedećim zaključcima:

  • - Načelnik Općine Bosanska Krupa i predstavnici boračkih populacija će do ponedjeljka maksimalno napraviti mogući plan finansiranja boračkih udruženja u skladu sa zakonskim propisima vezanim za izdvajanje iz budžeta općine Bosanska Krupa i tako napravljen prijedlog bit će uvršten u budžet za 2015.godinu
  • - Boračka udruženja ćešto prije,a najkasnije do 28. februara Općinskom načelniku dostaviti spiskove članstva, zatim podatke o članovima koji su socijalno ugroženi, članovima kojim je neophodna pomoć za liječenje,članovima koji nisu stambeno zbrinuti i članovima kojima je potreban određen dokup staža kako bi se mogli penzionisati.
  • - Sredstva za rad udruženja koja nisu isplaćena u 2014.godini bit će isplaćena u prva tri mjeseca tekuće godine.
  • - Pošto je zakonska procedura pri kraju,odmah po okončanju svih aktivnosti vezanih za parcelaciju Općina će izvršiti konačnu dodjelu rješenja za kupljene stanove u zgradi Kozara.
  • - Brigu oko uređenja i čišćenja šehitluka Jezerski i Pištaline ispomen-sobe u Pištalinama preuzet će JKP 10. Juli.
  • - Obilježavanje značajnih datuma se prenosi u nadležnost boračkih populacija uz formiranje zajedničkih organizacionih odbora Općine i boračkih organizacija.
  • - Za podjelu stanova sačekati završetak sudskih procesa za napuštene stanove i odmah po tome pristupiti podjeli preostalih stanova u skladu sa zakonom pripadnicima boračkim populacijama.
  • - Obezbijediti potpunu implementaciju iz oblasti Zakona boračko-invalidske zaštite koja se tiču lokalnog nivoa a putem delegata na višim nivoima tražiti više sredstava za organizacije iz općine Bosanska Krupa.

Na kraju su ovi zaključci, usvojeni uz samo jedan suzdržan glas, pokazali da su stavovi boračkih organizacija i političkih subjekata unutar Općinskog vijeća gotovo identični ali je potrebno češće razgovarati i organizovati ovakve tematske sjednice kako bi i jedna i druga strana više znala šta se radi i namjerava raditi unutar boračkih organizacija ali i unutar Općinskog vijeća Bosanska Krupa.

Komentari na članak: