srijeda, 25 April 2018

Nova parlamentarna većina: Ćazim Kasić novi predsjedavajući Općinskog vijeća Bosanska Krupa

Danas je zasjedalo Općinsko vijeće Bosanska Krupa na kojem je na prijedlog klubova SDA, A SDA, Demokratske fronte i Saveza za bolju budućnost smjenjen dosadašnji predsjedavajući Husein Gerzić iz SDP-a a na njegovo mjesto izabran je Ćazim Kasić iz Stranke demokratske akcije. Prije toga na upražnjeno mjesto zamjenika predsjedavajućeg imenovan je Hasan Komić iz A SDA.

Trideset i četvrta sjednica Opinskog vijeća počela je usvajanjem zapisnika sa dvije predhodne sjednice općinskog vijeća na koje je primjedbe imala jedino vijećnica Marija Krupić ali njene primjedbe nisu usvojene. Kod rasprave o Dnevnom redu na prijedlog klubova SDA, A SDA, DF i SBB-a u Dnevni red kao prva uvrštena je tačka Imenovanje zamjenika predsjedavajućeg OV Bosanska Krupa, izglasavanje nepovjerenja predsjedavajućem Općinskog vijeća i imenovanje novog predsjedavajućeg Općinskog vijeća.

Poslije vijećničkih pitanja prešlo se na raspravu o prijedlogu za zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća. Predsjednik Kluba Demokratske fronte Zaharije Mesić za zamjenika predsjedavajućeg predložio je Hasana Komića iz Kluba A SDA. Za ovu poziciju nije bilo drugog prijedloga pa se pristupilo se tajnom glasanju za zamjenika predsjedavajućeg i na to mjesto sa 14 glasova imenovan je Hasan Komić.

Kod smjene predsjedavajućeg OV Bosanska Krupa omjer glasova je bio isti dako da je sa 14 glasova smjenjen dosadašnji predsjedavajući Općinskog vijeća Husein Gerzić pa se moglo vidjeti da je na sceni nova parlamentarna većina koju pored SDA, A SDA, DF-a i SBB-a čine i dva dojučerašnja člana Kluba SDP-a a da je pored nezavisne vijećnice Marije Krupić jedina opozicija u Općinskom vijeću ostao SDP. To se vidjelo i kod glasanja za novog predsjedavajućeg općinskog vijeća kada su predložena dva kandidata i to Ćazim Kasić iz SDA i Daira Zjakić iz SDP-a.

Kada se trebalo pristupiti glasanju, Klub SDP-a je napustio zasjedanje i najavio da neće priznati rezultate izbora jer je zamjenik predsjedavajućeg Hasan Komić uz glasamje vijećnika formirao komisiju za izbor u kojoj nije bilo predstavnik SDP-a iako je ova stranka imala svog kandidata. Glasanjem Općinskog vijeća većinom glasova u tu komisiju pored zamjenika predsjedavajućeg iz A SDA izabran je po još jedan član A SDA i SDA.

Poslije napuštanja sjednice šest od ukupno osam vjećnika SDP-a glasanju je pristupilo 16 vijećnika. Ćazim Kasić je dobio 15 glasova a jedan listić je bio nevažeći pa je tako Ćazim Kasić izabran za novog predjedavajućrg Općinskog vijeća i to već četvtog u ovom sazivu.

Prvi predsjedavajući bio je iz SDA zatim drugi iz A SDA dok je treći bio iz SDP-a. Nakon izbora novi predsjedavajući Ćazum Kasić se zahvalio na izboru, obećao da će raditi u skladu sa položenom zakletvom te da će unaprijediti rad općinskog vijeća. Ujedno se zahvalio dosadašnjem predsjedavajućem na svemu dobrom što je uradio i istakao da je sadašnji politički trenutak takav da je sada on predsjedavajući općinskog vijeća.

Zahvalio se i svima koji su iz čak četiri kluba glasali za njegov izbor i rekao da ne vidi razloga da općinsko vijeće i on lično ne nasavi dalju dobru suradnju sa općinskim načelnikom. Nakon obraćanja novog predsjedavajućeg 34. sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa na prijedlog predsjednika Kluba DF-a a zbog novonastale situacije je prekinuta i trebala bi biti nastavljena u slijedeći petak razmatranjem Budžeta općine za 2015. godinu.

Ademir Mesic

Komentari na članak: