Krupa kabine d.o.o. : Demant na saopćenja

  02 Oktobar 2018

Povodom objavljenog članka na web portalu Krupljani.ba u kojem se iznosi niz netačnih tvrdnji i insinuacija u vezi s neostvarivanjem prava koja su radnicima zagarantovana, društvo “KRUPA KABINE” d.o.o. Bosanska Krupa ovim putem želi informisati javnost o sljedećem:

Prema postojećem modelu obračuna plata koji je u primjeni u društvu KRUPA KABINE d.o.o. Bosanska Krupa, najniža netto satnica prije oporezivanja nije manja od 2,82 KM. Iz navedenog proizilazi da naši radnici, u odnosu na najnižu netto satnicu koja prema novom granskom kolektivnom ugovoru ne može biti manja od 2,75 KM, uživaju mnogo veći obim prava.
Imajući u vidu čvrsto opredjeljenje našeg društva za poboljšanje životnog standardna radnika, istim je, iako je važećim granskim kolektivnim ugovorom dodatak za prekovremeni rad određen u visini 30% netto satnice, priznato pravo na dodatak za prekovremeni rad u visini 50% netto satnice. Radnicima je nadalje osigurano pravo na ishranu u toku radnog vremena u vidu predjela, glavnog jela i deserta, pravo na regres u iznosu od neto 720 KM, pravo na novčani poklon prilikom obilježavanja vjerskih praznika, pravo na jubilarne nagrade, pravo na 150% iznosa troška prevoza mjesečne karte od mjesta boravka, te mjesečne i godišnje stimulacije koje se vežu za učinak i kvalitetu proizvoda. Istovremeno, naše društvo radnicima obezbjeđuje i snosi troškove stručnog obrazovanja i usavršavanja u vidu certificiranja, časova engleskog i italijanskog jezika, obuka iz domena vođenje, komunikacija i motivacija ljudi, i mnogo toga sto je dovelo ovu kompaniju do priznanja u Bosni i Hercegovini kao i u cijeloj Evropi.
Iz gore navedenog proizilazi da su radnicima društva KRUPA KABINE d.o.o. prava koja proizilaze iz radnog odnosa osigurana u potpunosti u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim aktima. S obzirom na navedeno, cijenimo poražavajućim postupke određenog broja naših uposlenika, čijim se nezakonitim djelovanjem dovodi u pitanje nastavak poslovanja grupacije SIAC-LOCHMANN, osnivača društva, u Bosanskoj Krupi. Ističemo da obustava rada od strane određenog broja radnika nije provedena u skladu s odredbama Zakona o štrajku, odnosno da isto predstavlja grubo kršenje obaveza koju su radnici preuzeli zasnivanjem radnog odnosa.
krupljani.ba

 

NAJNOVIJE VIJESTI

LEFTOR REKLAMA

WEB LINKOVI