Poništena odluka nadzornog odbora JKP 10 Juli iz 2013.god.

  02 Oktobar 2018

Poništena odluka nadzornog odbora JKP 10 Juli iz 2013.god. Cijena priključka od 01.10.2018.god.odlukom nadzornog odbora ista je za cijelu#OPŠTINU_BOS_KRUPA..
Na osnovu zaključka koji je donešen 13.07.2018.god.( sl.br.1) poništava se odluka nadzornog odbora JKP" 10 Juli "Bos. Krupa donešena 09.09.2013.god.(sl.br.2) a tiče se izjednjačavanja cijene priključka na gradski vodovod za Jezerski, Pištaline i Mahmić Selo. Nova odluka nadzornog odbora JKP "10 Juli" stupa na snagu danom donošenja tj.od 01.10.2018.god.( sl.br.3). Da li se sad može ispraviti nepravda koja nam je nanešena 2013.god? 

NAJNOVIJE VIJESTI

LEFTOR REKLAMA

WEB LINKOVI