U Bosanskoj Krupi se za raseljene osobe i povratnike grade još 4 stambene jedinice

  08 Februar 2021

Danas su u Sarajevu potpisani sporazumi o saradnji na provođenju Državnog projekta stambenog zbrinjavanja u okviru Regionalnog stambenog programa za Pod-projekt BiH5 „Obnova i izgradnja 81 individualnog stambenog objekta za raseljene osobe i povratnike u BiH“. Sporazume su potpisali državni ministar za ljudska prava i izbjeglice Miloš Lučić, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić i načelnici/gradonačelnici 23 općine/grada u Federaciji BiH među kojima je i Bosanska Krupa.

Sredstvima Fonda Regionalnog stambenog programa u iznosu od oko 20 miliona KM od čega se 3,6 miliona KM odnosi na jedinicu za implementaciju u Federaciji BiH, u okviru ovog petog pod-projekta, osigurat će se stambeno zbrinjavanje za 81 porodicu na području 23 općine ili grada u Federaciji BiH.

U Bosanskoj Krupi će kroz ovaj program biti zbrinute 4 porodice, odnosno bit će izgrađene 4 kuće u naseljima Benakovac, Donja Suvaja i Gornja Suvaja.

„Općina Bosanska Krupa između ostalog preuzima obavezu izdavanja svih neophodnih saglasnosti i dozvola, obezbjeđenje priključaka na komunalije, obezbjeđenje pristupnog puta objektima koji se prave ili rekonstruišu, uplanjivanje objekata, imenovanje koordinatora i formiranje neophodnih timova za implementaciju. Ovo je još jedan u nizu projekata čiji je cilj pomoć raseljenim osobama i izbjeglicama. Napominjem da kroz pod-projekt BiH6 uskoro kreće izgradnja kolektivne jedinice sa 12 stanova u kompleksu „Kolonija“ u Proleterskoj ulici“, ističe načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović.

Zahvaljujući RSP-u u BiH će do kraja trajanja programa biti osigurano oko 3.200 stambenih jedinica za ugrožene izbjeglice, raseljena lica i povratnike. Do sada je završeno blizu 1.800 stambenih jedinica, od kojih 1.260 kuća i 532 stana. Završetak obnove i izgradnje preostalih stambenih jedinica predviđen je do kraja implementacije projekta u junu 2022. godine.

Za finansiranje stambenih projekata i podršku u provođenju programa, donatori RSP-a su do sada izdvojili 570 miliona KM, od čega se oko 130 miliona KM odnosi na projekte u BiH. Evropska unija je najveći donator sa učešćem od 460 miliona KM, nakon čega slijede SAD sa 47 miliona KM, zatim Njemačka, Norveška, Švicarska, Italija, Danska, Turska. Snažnu podršku programu daju UNHCR, OSCE i Razvojna banka Vijeća Evrope (CEB).

iz kabinet načelnika

Prodaje se Kuća (1/1)

NAJNOVIJE VIJESTI

LEFTOR REKLAMA

WEB LINKOVI