Bos.Krupa

Bos.Krupa (62)

Istražitelji Odsjeka kriminalističke policije PS Bosanska Krupa, provode na području općine Bosanska Krupa niz operativno-taktičkih mjera i radnji u cilju pronalaska i sprječavanja zloupotrebe opojnih droga.

Dana 15.10.2018. godine, policijski službenici su prilikom obilaska lokaliteta Babluk, općina Bosanska Krupa,  zatekli četiri lica za koje postoje određena saznanja da konzumiraju i vrše prodaju narkotička sredstva. Pregledom lica mjesta pronašli su dva paketa suhe zeljaste biljne materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu „Cannabis sativa L“.

Nad zatečenim licima a radi se o B.R. ( 1983), K.A. ( 1986), Š.I.( 1997) i Š.S.( 1983), istražitelji OKP PS Bosanska krupa  zaveli su  kriminalistički istragu te utvrdili da pronađeni paketi pripadaju licu B.R ( 1983).

Istražitelji OKP PS Bosanska Krupa, nastavljaju daljnji rad na dokumentovanju krivičnog djela iz člana 239  KZ F BiH „ Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga“.
krupljani.ba

Na osnovu Pravilnika o vrsti, kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava iz granta za razvoj poljoprivrede u Općini Bosanska Krupa za 2018. godinu (“Sl. Glasnik općine Bosanska Krupa”, broj 4/18) Općinski načelnik općine Bosanska Krupa objavljuje:

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava za podršku razvoja poljoprivrede u općini Bosanska Krupa za 2018. godinu

 

I Općinski načelnik objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava za podršku u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u općini Bosanska Krupa, za 2018. godinu, za slijedeće proizvodnje:

1. Podsticanje proizvodnje maline
2. Podsticanje proizvodnje krastavca
3. Poticanje proizvodnje povrća u plastenicima

II Uslovi za ostvarivanje prava

Pravo na korištenje sredstava, a u skladu sa Pravilnikom o vrsti, kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava iz granta za razvoj poljoprivrede u općini Bosanska Krupa za 2018. godinu imaju pravna i fizička lica lica koja imaju prebivalište na području općine Bosanska Krupa, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata.

III Kriteriji i način realizacije

1. Podsticanje proizvodnje maline planirani iznos 35.000 KM

Novčanu podršku za proizvodnju maline ostvaruju proizvođači koji su u toku 2018. godine proizveli i predali minimalno 1000 kg a maksimalno 5000 kg maline registriranom otkupljivaču – prerađivaču.
Proizvođači koji su proizveli i predali malinu u količini većoj od 5000 kg ostvaruju podršku za 5000 kg.
Za ostvarivanje prava na novčanu podršku proizvođači podnose zahtjev putem Pisarnice, uz koji prilažu slijedeću dokumentaciju;
-Ugovor sa otkupljivačem ( ovjerena kopija)
-Raster otkupa ploda maline, potpisan i ovjeren od strane registriranog otkupljivača
 

Iznos novčane podrške utvrdit će se na način da se planirani novčani iznos za ovu vrstu novčane podrške podijeli sa ukupnom količinom prema podnešenim zahtjevima.

2. Podsticanje proizvodnje krastavca kornišona planirani 10.000 KM

Novčanu podršku za proizvodnju krastavca ostvaruju proizvođači koji su u toku 2018. proizveli i predali minimalno 1000 kg a maksimalno 5000 kg krastavca i predali krastavac registriranom otkupljivaču – prerađivaču.
Proizvođači koji su proizveli i predali krastavac u količini većoj od 5000 kg ostvaruju podršku za 5000 kg.

Za ostvarivanje prava na novčanu podršku proizvođači podnose zahtjev putem Pisarnice, uz koji prilažu slijedeću dokumentaciju;
-Ugovor sa otkupljivačem, (ovjerena kopija)
-Raster otkupa potpisan i ovjeren od strane registriranog otkupljivača – prerađivača.

Iznos novčane podrške utvrdit će se na način da se planirani novčani iznos
za ovu vrstu novčane podrške podijeli sa ukupnom količinom prema
podnešenim zahtjevima

3. Poticaj proizvodnji povrća u plastenicima , planirani iznos 5.000,00 KM
Novčanu podršku za proizvodnju povrća u plastenicima ostvaruju proizvođači koji proizvode povrće u plastenicima na minimalnoj površini od 200 m2.
Iznos novčane podrške utvrdit će se na način da se planirani novčani iznos za ovu vrstu podrške podijeli sa ukupnom površinom po podnešenim zahtjevima.
Za ostvarivanje prava na novčanu podršku proizvođači podnose zahtjev putem pisarnice.
Po podnešenim zahtjevima nadležna Služba će na terenu utvrditi I zapisnički konstatovati vrstu proizvodnje I proizvodnu površinu plastenika.

IV Način izbora korisnika

Nakon provedenog postupka utvrđivanja uslova za ostvarivanje prava na novčanu podršku i sačinjavanja zapisnika na licu mjesta za podrške gdje je to propisano Pravilnikom o vrsti, kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava iz granta za razvoj poljoprivrede općine Bosanska Krupa za 2018. godinu (“Sl. Glasnik općine Bosanska Krupa” broj 4/18), Služba nadležna za poslove poljoprivrede općine Bosanska Krupa, sačinit će prijedlog liste korisnika koji su ostvarili pravo na novčanu podršku i dostaviti Općinskom načelniku, nakon čega će Općinski načelnik donijeti Rješenja o odobravanju i visini novčanih podrški.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
 

Podnosiocima zahtjeva koji su podnijeli neblagovremeno zahtjev, donijeti će se Rješenje o odbacivanju istog, a podnosiocima nepotpunih zahtjeva Rješenje o odbijanju.

Podnosioci zahtjeva na Javni poziv mogu u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja o odbacivanju ili odbijanju izjaviti žalbu općinskoj Komisiji za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda. Odluka Komisije za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda je konačna te se protiv iste ne može izjaviti žalba.

V Posebne napomene

Zahtjev sa propisanom dokumentacijom se podnosi Službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo, putem Pisarnice, na obrascu koji se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima općine Bosanska Krupa.

Rok podnošenja zahtjeva je 31.10.2018.godine

Javni poziv će biti objavljen na sredstvima informisanja općine Bosanska Krupa,Radiu Bosanska Krupa,web stranici općune Bosanska Krupa www.opcinabosanskakrupa.ba I oglasnim pločama općine.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti u Službi za obrt, poljoprivredu I poduzetništvo na broj telefona 037 961 460 svakim radnim danom od 08:00 do 15:30 sati.
Iz kabineta nacelnika

DRUŠTVO “KRUPA KABINE” D.O.O. BOSANSKA KRUPA POZIVA SVE ODGOVORNE, POUZDANE I MOTIVIRANE OSOBE KOJE SE ŽELE PROFESIONALNO RAZVIJATI DA SE PRIJAVE NA
J A V N I O G L A S
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME

I- NAZIV RADNOG MJESTA: STRUČNI SARADNIK ZA RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE, 1 IZVRŠITELJ
II- OPIS POSLOVA: OBAVLJA POSLOVE IZ DOMENA EKONOMIJE I RAČUNOVODSTVA, VRŠI SVE VRSTE KNJIŽENJA, NAPLATU POTRAŽIVANJA, OBRAČUN PLATA I POREZA, PRATI PROPISE I OSIGURAVA NJIHOVU PRIMJENU, PRIPREMA GODIŠNJI FINANSIJSKI PLAN, SAČINJAVA EKONOMSKE ANALIZE I IZVJEŠTAVA RUKOVODSTVO, OBAVLJA DRUGE POSLOVE U STRUCI PO NALOGU PRETPOSTAVLJENOG, PRIMJNJUJE MJERE ZAŠTITE NA RADU I MJERE PROTIV POŽARA.
III – USLOVI:
– ZAVRŠEN FAKULTET (VŠS, VSS) – IZ PODRUČJA EKONOMSKIH ZNANOSTI
– 5 GODINA RADNOG ISKUSTVA NA ISTIM ILI SLIČNIM POSLOVIMA
– ZNANJE ENGLESKOG JEZIKA
IV- TRAŽENE SPOSOBNOSTI:
– SAMOSTALNOST U RADU KAO I RAD U TIMU
– DOBRE ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE
– ŽELJA ZA DALJIM UČENJEM I USAVRŠAVANJEM
V- NUDIMO VAM:
– ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA NEODREĐENO VRIJEME UZ PROBNI RAD U TRAJANJU OD 4 MJESECA
– RAD U POTICAJNOJ I UGODNOJ ATMOSFERI
– EDUKACIJU I STRUČNO USAVRŠAVANJE
– PRILIKU ZA LIČNI I PROFESIONALNI RAST I RAZVOJ
POZIVAJU SE SVI ZAINTERESIRANI KANDIDATI KOJI ISPUNJAVAJU NAVEDENE USLOVE DA PRIJAVU SA KRAĆOM BIOGRAFIJOM POŠALJU NA ADRESU:
“KRUPA KABINE” D.O.O.
ULICA UNSKA B.B.
BOSANKA KRUPA
ILI NA E-MAIL ADRESU: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
OGLAS OSTAJE OTVOREN DO POPUNE RADNIH MJESTA.
VIŠE INFORMACIJA MOŽETE DOBITI NA BROJ TELEFONA: 037/470-026

krupljani.ba

Tridesetpet biračkih mjesta na području općine Bosanska Krupa jutros su otvorena bez većih problema. Kašnjenja su evidentirana na nekim biračkim mjestima,a razlozi su tehničke prirode,tako da se može reći da većih problema nema što nam je u razgovoru jutros potvrdio i predsjednik Općinske izborne komisije Ferid Emrić:

„Mogu reći da su sva redovna biračka mjesta na području osnovne izborne jedinice na području općine Bos.Krupa otvorena na vrljeme uz neka manja kašnjenja što je zanemarivo s obzirom da nue ni bilo birača na biračkim mjestima.Za sada nema problema niti propusta.za naše birače da kažemo da ukoliko bi imali nekih problema na svom biračkom mjestu prva adresa kojoj treba da se obrate je predsjednik biračkog odbora, a ako mu on ne može pomoći onda se mogu obratiti Općinskoj izbornoj komisijf Bos. Krupa .”
 

Na Izvodu iz Centralnog biračkog spiska za općinu Bos.Krupa nalazi se 25 837 birača koji svoje biračko pravo mogu ostvariti na 35 biračkih mjesta,medju kojima i dva mobilna tima za one birače koji su iz zdravstvenih razloga spriječeni doći lično na svoje biračko mjesto.

Za one koji su postali punoljetni nakon zaključenja Centralnog biračkog spiska 23.08. mogu otići u Policijsku stanicu Bos.Krupa,odnosno nekadašnji CIPS ured gdje će dobiti potvrdu sa kojom glasaju na biračkom mjestu na nepotvrdjenim glasačkim listićima.Za općinu Bos.Krupa to je biračko mjesto u Domu kulture.Prvi rezultati o izlaznosti Općinska izborna komisija trebala bi imati negdje oko podne.

RadioBK


 

Nakon što je, kako kažu predstavnici sindikata, prekršena garancija od strane direktora ovog preduzeća da će vlasnici firme doći do početka ove sedmice i razgovarati sa njima, što se nije desilo, u ponedjeljak je došlo do novog zastoja u proizvodnji. Izrevoltiran jučerašnjim prestankom rada kojim su radnici izrazili negodovanje zbog ugovora vezanog za satnice te nakon što je došlo do neprodužavanja ugovora sa sedam radnika, Krupa Kabine d.o.o danas je zatvorila vrata svojim radnicima te kako je navedeno u obavijesti na kapiji, prestala s radom. Od utorka ujutru je, pred zatvorenom kapijom, u štrajku bilo preko 50 radnika ove firme, kojima su se pridružili i predstavnici Sindikata metalaca Federacije BiH, koji su doputovali iz Sarajeva, koji su pojedinačno razgovarali sa radnicima, ali se i obratili svima te ih podržali u njihovoj borbi.

“Priču pričaju, a radnici znaju o čemu se radi. Mi imamo pravne eksperte doveli smo ih ovdje da im kažemo o čemu se radi. Radnici su u ovom momentu sto posto u pravu, nek uđu i neka pregovaraju, neka ne daju da ih varaju. Nevjerovatne stvari šta se dešava. Ovo mi se prvi put desilo, u 20 godina koliko sam u sindikatu, da jedna žena iziđe, koja je juče s nama razgovarala i pregovarala, da kaze nema od toga nista, i da napiše ono što je napisala i da radnici čekaju kad će ući u firmu da rade, a da ona isto govori da su radnici izišli i da neće da rade. I poziva ih ona na posao…Ne, oni pozivaju nju da otvori kaplju da oni mogu da uđu i da počnu raditi” – kazao nam je Bajro Melez, predstavnik Sindikata metalaca Federacije BiH. Radnici su ogorčeni ophodenjem prema njima, samim tim što su jutros došli na posao, a bili spriječeni da rade, ali i da se nepravedno njih okrivljuje za prestanak proizvodnje.
 

“Desilo se to iz razloga što smo pokušavali da ostvarimo nekakve pregovore, međutim do sad se niko nama nue oglasio. Jutros smo došli na posao u najboljoj namjeri da se radi. Mi smo na kraju osmog mjeseca imali sastanak sa rukovodstvom firme, gdje su nam obećali u toku iduće sedmice da će Iznljed svoje prljedloge o toj povećanoj satnId” – kazala nam je jedna od radnica.

Dok su radnici ispred tražili svoja prava, predstavnici sindikata Krupa Kabine Admir Bajrić i Hasan Bešić, načelnik općine Bosanska Krupa Armin Halitović su obavili razgovar sa Dženanom Džafićem, direktorom Krupa Kabine d.o.o Aidom Fojnica, stručnim saradnikom za ljudske resurse, gdje su dogovorili odredene uslove za nastavak rada, odnosno ponovno pokretanje proizvodnje te dobili novu garanciju direktora Džafića da će do srijede, 10.oktobra, vlasnici firme iz Italije doći u Bosansku Krupu i pokušati iznaći rješenje za novonastalu situaciju. Načelnik Halitović je obećao da će on lično razgovarati sa vlasnicima u srijedu, te da želi i sam vidjeti kako da se nastala situacija prevazide. Predsjednik sindikata ove firme je objasnivši radnicima predloženi plan, kako oni zovu ‘garanciju’, za nastavak proizvodnje, zahvalio načelniku Halitoviću što je kao prvi čovjek Krupe stao iza radnika, ali time pokazao i da lokalna zajednica stoji iza svojih ljudi.
 

“Došli smo do pisanog traga. Pomakli smo se sa mrtve tačke, dobili smo garanaju da če od 10. do 12. ovog mjeseca vlasnid biti u firmi te da če sjesti sa pregovaračkim timom sindikata i razgovarati o novom Pravilniku o radu da bi se implementirao Granski ugovor, koji je stupio na snagu 4. augusta ove godine. Trenutno po starom Granskog kolektivnom ugovoru satnica je 2.31KM. Mnogi griješe, to nije satnica po kojoj radnik radi, to je satnica koja se koristi za računanje plate radnika. Satnica koja se direktno množi sa postoječim koeficijetom radnika odnosno koefiajentom radnika koji odrađuje određene poslove. Ona je novim ugovorom sa 2.31 povečana na 2.75 čime automatski radnik dobija na platu 103KM, tako da to nije malo povečanje, to je dobro povečanje koje treba implementirati i koje treba nagovoriti vlasnike da se to poštuje i uvažava. Trećeg augusta je potpisano, a več četvrtog stupilo na snagu, ali i ukoliko radite po starom pravilniku o radu, zakonska rješenja su takva koja obavezuje poslodavca koji mora, podvlačim, mora da koristi povoljnije pravo za radnika. Gospoda su bila dužna da od stupanja na snagu Granskog ugovora primjenjuju satnicu 2.75KM” – kazao nam je Admir Bajrić, jedan od pregovarača i predstavnik sindikata Krupa Kabine.

Također, izjavu smo tražili i od uprave Krupa Kabine d.o.o, međutim ovaj put nisu bili raspoloženi da je daju. Budući da je privremeno došlo do sporazumnog dogovora, gdje će radnici nastaviti sa proizvodnjom, od sutra pa do srijede, kada će se naći sa vlasnikom firme i pokušati dogovoriti poštivanje Granskog ugovora i pravilnika o radu firme Krupa kabine, za koga su naveli da je jedan od najboljih u državi, vrijeme će pokazati da li je i ova garancija direktora Džafića samo produljivanje agonije ili je obećanje koje će uroditi plodom na obostrano zadovoljstvo.
krupljani.ba


Poništena odluka nadzornog odbora JKP 10 Juli iz 2013.god. Cijena priključka od 01.10.2018.god.odlukom nadzornog odbora ista je za cijelu#OPŠTINU_BOS_KRUPA..
Na osnovu zaključka koji je donešen 13.07.2018.god.( sl.br.1) poništava se odluka nadzornog odbora JKP" 10 Juli "Bos. Krupa donešena 09.09.2013.god.(sl.br.2) a tiče se izjednjačavanja cijene priključka na gradski vodovod za Jezerski, Pištaline i Mahmić Selo. Nova odluka nadzornog odbora JKP "10 Juli" stupa na snagu danom donošenja tj.od 01.10.2018.god.( sl.br.3). Da li se sad može ispraviti nepravda koja nam je nanešena 2013.god? 

NAJNOVIJE VIJESTI

VASA REKLAMA

WEB LINKOVI