Bos.Krupa

Bos.Krupa (76)

– Policijska stanica Bos.Krupa obavještava da su u proteklom periodu zabilježili slijedeće:

13.07. u 07,15 sati Mahmić selo,porodična kuća, KD-teška krađa od strane NN lica.Uviđaj izvršen.Istraga u toku.14.07. u 10,05 sati Bos.Krupa ul.Bihaćka SN-sudar dva put.motorna vozila.Materijalna šteta.Uviđaj izvršen.Prekršajni nalog na 1 lice.U 13,15 sati Bos.Krupa ul.Unska SN- sudar dva put.motorna vozila.1 lice zadobilo LTP.Materijalna šteta.Uviđaj izvršen.Prekršajni nalog na 1 lice.15.07. u 17,00 sati Bos.Krupa ul.Prvomajska narušavanje JRiM-a fizičkim napadom na drugo lice od strane 1 lica.Lice pozvano u policijsku stanicu Bos.Krupa.Prekršajni nalog na 1 lice.U 09,30 sati Bos.Krupa ul.Unska SN-uslijed neprilagođene brzine uslovima puta slijetanje vozila s kolovoza i udar u saobraćajni znak.Materijalna šteta. Uviđaj izvršen.Prekršajni nalog na 1 lice.
 

-Vatrogasna jedinica izvještava da nije imala intervencija i dojava o požaru.

-Hitna služba Doma zdravlja Bos.Krupa saopštava da je u proteklom periodu pregledala 143 pacijenata, za KB “Dr.I.Ljubijankić” je bilo upućeno 15 lica. Na porodilištu nije bilo prinova.

-JKP“10. Juli”Bos. Krupa saopštava da je isporuka vode u proteklom periodu na području općine zadovoljavajuća.Sinoć od 21,00 danas do 15,00 sati prekid u isporuci vode u naselju Ostružnica.Sanacija kvara na mreži

-Elektro-distribucija izvještava da je isporuka električne energije na području općine u proteklom periodu zadovoljavajuća. Danas nema planskih prekida u isporuci električne energije.

-Autobusna stanica u Bosanskoj Krupi saopštava da se autobusni saobraćaj u lokalnim i među – gradskim linijama u proteklom periodu odvija po redu vožnje.

– Službe za održavanje puteva na području općine Bosanska Krupa obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području općine su prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravcima odvija se po mjestimično vlažnim kolovozima.

Upozorenje na manje odrone kamena na kolovoz mag.puta M-102 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na prevojima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

-Hidro-meteorološka mjerenja na području općine Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 17 C , vlažnost zraka 95% , dok je vodostaj rijeke Une iznosio 45 cm (NV).

Operativni centar civilne zaštite


U prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu  u Federaciji Bosne i Hercegovine  održan je preliminarni sastanak povodom međunarodnog projekta „Naučno-istraživački projekat sigurnosti pacijenata i kvaliteta usluga u zdravstvu“, sa fokusom na upravljanje rizicima, upravljanje ljudskim resursima i potencijalnim uštedama u domovima zdravlja.

Sastanku su prisustvovali direktor AKAZ-a doc.dr. Ahmed Novo, doc. dr. Šehad Draganović ispred Ekonomskog fakulteta Alpen-Adria Univerziteta u Klagenfurtu i dr. med. Amela Bužimkić koordinatorica kvaliteta u domu zdravlja Bosanska Krupa.

 

Projekti poput ovog  provode se u više evropskih zemalja sa ciljem poboljšanja sigurnosti pacijenata i kvaliteta usluga u zdravstvu, benefiti od učestvovanja u ovom projektu za zdravstvene profesionalce i zdravstvene ustanove su višestruki, a sve u cilju promocije kulture kvaliteta i savjesnog poslovanja.

U toku trajanja ovog projekta Agencija za kvalitet i akreditaciju će distribuirati anketne upitnike svim domovima zdravlja u Federaciji Bosne i Hercegovine, a anketni upitnik će biti namijenjen svim zaposlenicima zdravstvenih ustanova. Iz AKAZ-a obavještavaju koordinatore kvaliteta u zdravstvenim ustanovama da će anketne upitnike zaprimiti koncem oktobra tekuće godine putem pošte, a sa svim potrebnim aktivnostima će biti blagovremeno obaviješteni.

Doc.dr. Ahmed Novo direktor AKAZ-a  je ovom prilikom izrazio zadovoljstvo povodom buduće saradnje sa  Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Klagenfurtu, istaknuvši značaj ovakvih i sličnih projekata za produbljivanje svijesti o značaju kvaliteta i sigurnosti u zdravstvenim ustanovama u Federaciju Bosne i Hercegovine i suradnje naše zemlje sa zemljama EU. Doc. dr. Šehad Draganović sa Ekonomskog fakulteta Aplen-Adria Univerziteta u Klagenfurtu i dr. med. Amela Bužimkić iz doma zdravlja Bosanska Krupa su izrazili zahvalnost direktoru AKAZ-a doc. dr. Ahmedu Novi na gostoprimstvu i spremnosti za saradnju na ovom izuzetno važnom projektu.

O rezultatima i aktivnostima provedenim unutar ovog projekta biće riječi i tokom mjeseca decembra na VI Danima kvaliteta u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine, tradicionalnoj manifestaciji za zdravstvene djelatnike iz Federacije Bosne i Hercegovine u organizaciji AKAZ-a, a ovom prilikom je najavljeno gostovanje uvaženih profesora i naučnih radnika iz Švicarske i sa Alpen-Adria Univerziteta u Klagenfurtu, Austrija, saradnika na ovom međunarodnom projektu.

 

U Bosanskoj Krupi se 21. jula (subota) po 38. put takmiče Unski lađari. Prema najavama, na manifestaciju motivisani dobrom zabavom, gostoprimstvom i bogatim nagradnim fondom, dolaze takmičari i gosti iz više krajeva naše zemlje ali i susjednih država. Osim utrke tradicionalnim lađama bit će organizirana utrka kajaka i skokovi sa Drvenog mosta „Prva lasta Une“.

Prepoznatljiva bosanskokrupska manifestacija ove godine počinje već od popodnevnih sati. U Malim adama u toku dana sve prisutne goste, kupače, zabavljat će bosanskokrupski DJ-evi. Bit će organizirani brojni zabavni i sportski sadržaji, među njima i turnir u stonom tenisu sa nagradnim novčanim fondom, a za sve prisutne organizator će obezbijediti i roštilj.

Po četvrti put zaredom, u okviru manifestacije „Unski lađari“, održat će se i međunarodno takmičenje kajacima. Na takmičenje pod nazivom „Zeleni otoci“, koje počinje u 13.00 sati, dolaze takmičari iz BiH, Hrvatske, Srbije i Slovenije.
Za razliku od ranijih godina ovaj put skokovi „Prva lasta Une“ održat će se prije utrke tradicionalnim lađama, u 17.00 sati.

U 18.00 sati je okupljanje i defile lađara, a u 19.00 glavna utrka. Nakon sportskog dijela manifestacije, u 21.30 sati u Malim adama će biti upriličena dodjela nagrada, ali i zabavni program. Sve prisutne, zahvaljujući firmi Boreas, članici Stanić Group-e, zabavljat će Adnan Jakupović sa bendom.

Kao i ranijih godina, za manifestaciju je osiguran bogat nagradni fond u iznosu od 3.000,00 KM. Nosilac aktivnosti 38. Unskih lađara je Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje, Sportski savez općine Bosanska Krupa i Općina Bosanska Krupa. Tehničku podršku pružit će Kanu klub “Kormoran” iz Bosanske Krupe. Generalni pokrovitelj Unskih lađara, kao i nekoliko proteklih godina, je Boreas d.o.o. Kreševo (Stanić Group).

Program manifestacije:

Subota, 21. juli
12:00 – Zabavni program na Malim adama (DJ, sportski turniri, roštilj)
13:00 – Utrka kajaka
17:00 – Skokovi sa drvenog mosta „Prva lasta Une“
19:00 – Utrka tradicionalnim lađama
21:30 – Dodjela nagrada i priznanja, nastup Adnana Jakupovića na Malim adama

Kabinet načelnika Općine Bosanska Krupa

 
 

Danas je održana tematska sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa na kojoj se raspravljalo o radu JKP „10. Juli“, odnosno o problemima s kojima se posljednjih nekoliko godina suočava ovo privredno društvo. Vijećnici su razmatrali stanje u preduzeću sa posebnim osvrtom na vodovodnu mrežu Pištaline, Jezerski, Mahmić Selo, kao i mrežu za podgrmečka naselja, zatim izvještaje o radu za protekle dvije godine te poslovni plan za tekuću godinu.

Na početku sjednice, kako bi upoznao vijećnike sa trenutnim stanjem u ovom preduzeću za kojeg se u posljednje vrijeme vežu brojni problemi finansijske prirode, obratio se direktor Nijaz Tatarević. Odmah je naglasio da stanje u komunalnom preduzeću nije na zavidnom nivou a kao razlog toga naveo nedostatak novčanih sredstava što je posljedica alarmantnog smanjena broja korisnika, ali i ne plaćanja usluga. Direktor navodi da je u prošloj godini u Bosanskoj Krupi 1949 porodica manje koje čine 33% od ukupnog broja korisnika a koje su na godišnjem nivou donosile prihod od 216 hiljada KM.

Sve su to razlozi zbog kojih komunalno preduzeće nije bilo u stanju vraćati kredit Svjetske banke podignut za izgradnju vodovodne mreže za naselja Pištaline, Jezerski i Mahmić Selo pa je sredstva za vraćanje dijela dospjelih rata u svom budžetu morala obezbijediti Općina Bosanska Krupa. Tad su zapravo i nastupili najveći problemi o kojima je i danas raspravljano.

Većinu vremena razgovaralo se o izgradnji sekundarne vodovodne mreže Pištaline, Jezerski, Mahmić Selo i podgrmečka naselja. Diskusija je uglavnom bila usmjerena na visinu cijene priključka od 1200 KM, odnosno mogućnost smanjenja cijene, tj. izjednačavanjem sa cijenom priključka u svim ostalim dijelovima općine koja iznosi 850 KM.

Načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović u svojoj se diskusiji prvo osvrnuo na izjave pojedinih vijećnika Stranke demokratske akcije da „Općina guši komunalno preduzeće“ i da mu ne daje dovoljno podrške, kazavši da je organ uprave u posljednjih pet godina samo u sekundarnu mrežu uložio 500 hiljada KM, a da je u ovogodišnjem budžetu za komunalno preduzeće po raznim osnovama planirano 675 hiljada KM. Naglasio je da nije korektno prebacivati odgovornost na Općinu Bosanska Krupa jer se ona trudi ispoštovati sve obaveze koje ima prema „10. Julu“, kao i to da u preduzeću situacija nije toliko dramatična kako se pojedincima čini, da se svi problemi mogu prevaziđi ukoliko se zajednički ulože napori.

Kroz raspravu vijećnika moglo se čuti više prijedloga i konstatacija. Između ostalog da bi se Općina Bosanska Krupa trebala zadužiti za pola miliona maraka i s tim sredstvima pomogla komunalnom preduzeću da prevaziđe probleme, zatim da bi u budućnosti moglo doći do poskupljenja komunalnih usluga koje su, kako se moglo čuti, niske i neekonomične, i da je to vjerovatno jedini način da ovo preduzeće ojača i postane samoodrživo. Uglavnom, mnogo priče, prebacivanja odgovornosti sa jednih na druge, bez konkretnih prijedloga za prevazilaženje situacije. Na kraju su vijećnici prihvatili materijale JKP „10. Juli“ i usvojili dva zaključka, a to su:

1. Zadužuje se direktor JKP “10. Juli” d.o.o. Bosanska Krupa da u saradnji sa Općinskim načelnikom pripremi Program prevazilaženja postojeće situacije i Program mjera za unapređenje kvalitete poslovanja preduzeća i da ih dostavi Općinskom vijeću u roku od mjesec dana.
2. Traži se od JKP „10. Juli“ d.o.o. Bosanska Krupa da utvrdi istu cijenu priključka za domaćinstva na gradsku vodovodnu mrežu na području općine Bosanska Krupa na način da izjednači cijenu priključka na području MZ Pištaline, MZ Jezerski, MZ Mahmić Selo i podgrmečkih naselja sa cijenom priključka koja je utvrđena za ostale dijelove općine.

Kabinet načelnika Općine Bosanska Krupa

NAJNOVIJE VIJESTI

VASA REKLAMA

WEB LINKOVI