USK

USK (54)

Stanje u Krajini po pitanju migranata iz mjeseca u mjesec se pogoršava, a još uvijek nema adekvatnih i konkretnih poteza niti mjera iz vrha države i političkog Sarajeva, koje je ovih dana zabavljeno SFF-om i ne pada im na pamet da se bave migrantskom krizom zbog koje najviše ispašta Unsko-sanski kanton i grad Bihać.

Sinoć u 22 sata putem redovne autobuske linije Bihać-Sarajevo u ovaj dio BiH, stiglo je još oko 20-ak migranata, tačnije u Bihaću.

Na već postojećih oko 4.500 migranata u Krajini, ovo je katastrofalno i pokazuje jednu vrlo ozbiljnu stvar a to je da je Krajina ciljano ugrađena u mape migrantskih kretanja i to od strane ostatka države, ponajprije entiteta RS i političkog Sarajeva.

Je li novinar i publicista Fatmi Alispahić u pravu i da li se sprema ekonomska i socijalna katastrofa Krajine do sada najvećih razmjera poslje rata?

Bitno je spomenuti i to da je ambasador Indije za BiH Rahul Chhabra uvjeravao Milorada Dodika kako njegova zemlja ima odlučan stav da, ukoliko se na teritoriji BiH eventualno pojavi neko od migranata iz Indije, predstavnici te države lično da ih vrate nazad.

Sam Dodik je na sastanku u Bijeljini istakao da RS gaji prijateljske odnose sa Indijom i da želi da se ti odnosi unaprijede na ekonomskom, kulturnom i svakom drugom realnom planu. On se tom prilikom zahvalio indijskom ambasadoru na sve većem angažmanu Indije u projektima RS-a, stipendijama koje dodjeljuju studentima, na indijskom parku prijateljstva koji će graditi u Milićima, kao i bliskoj saradnji i projektima sa Banjom Lukom i još nekim gradovima u ovom entitetu.

Postavlja se logičko pitanje: Je li RS dogovorila sa Indijom (s obzirom da većina migranata govori urdu jezik) pustanje određenog broja ljudi koji dolaze iz Indije među kojima su oni najsiromašniji, najneobrazovaniji i problematični građani ove zemlje kako bi ih se ona sama rješila na bezbolan način?

S druge strane, nameće se i pitanje: Kakva je uloga zvaničnog Sarajeva u tome svemu i zašto Sarajevo jeftino prodaje Krajinu u cijeloj ovoj priči?

Pitanja su ovo na koje će neko jednog dana morati da dadne odgovor ili će se odgovori sami ponuditi bh javnosti.
cazin.net

Kazao je Allahov Poslanik, podstičući muslimane na činjenje dobra u prvih deset dana zul-hidždžeta: “Ne postoje dani u kojima je činjenje dobrih djela draže Allahu od ovih dana”, misleći na prvih deset dana tog mjeseca. Rekli su ashabi: “Čak ni borba na Allahovom putu?” Rekao je: “Ni borba na Allahovom putu!” A zatim je nastavio: “Osim čovjeka koji izađe u borbu na Allahovom putu boreći se svojim tijelom i imetkom, i ne vrati ništa od toga.” (Buharija)
 

Jesmo li sada svjesni veličine vremena koje nam je na pomolu? Vrijeme koje mnogi nisu doživjeli, a dali bi sve što su posjedovali da su samo još jednom doživjeli tu veliku sezonu. Osim citiranog hadisa, mnogo je drugih argumenata koji ukazuju na vrijednost ovih dana. Među njima je i hadis Allahovog Poslanika, u kojem kaže: “Ne postoje veličanstveniji dani kod Allaha, niti dani u kojima su dobra djela draža Allahu od ovih deset dana. Mnogo u njima Allaha spominjite et-tehlilom (izgovarajući riječi la ilahe illallah), et-tekbirom (veličanjem Allaha izgovarajući riječi Allahu ekber), et-tehmidom (zahvalom Allahu riječima elhamdulillah.)”

Na vrijednost ovih dana ukazuje i činjenica da se Uzvišeni Allah u Kur’anu zaklinje ovim vremenom: “Tako mi zore i deset noći.” (Fedžr, 1–2) Ibn Kesir je u komentaru ovog ajeta spomenuo riječi Ibn Abbasa, r.a., da su to noći prvih deset dana zul-hidždžeta. Više puta u tekstovima smo spominjali da Allahova zakletva nekim od Njegovih stvorenja ukazuje na veličinu tog stvorenja. Uzvišeni Allah se ne kune osim velikim i vrijednim stvorenjima. Njemu je dozvoljeno da se zakune nekim od Svojih stvorenja, dok Njegovim stvorenjima nije dozvoljeno da se zakunu osim Allahom (bilo kojim Njegovim imenom) ili nekim od Njegovih svojstava.

Insan k’o insan, u svojoj radoznalosti zapita se postoji li neka mudrost u tome što je Allah odabrao baš ovih deset dana? Islamski učenjaci pokušali su dati odgovor na to. Kazao je hafiz Ibn Hadžer u Fethu: “Mislim da je razlog odlikovanja deset dana zul-hidždžeta zato što su u njima sakupljeni svi temeljni ibadeti: namaz, post, sadaka, hadž, a to nije slučaj ni s bilo kojim drugim vremenom.”

Upitan je šejhul-islam Ibn Tejmijje jesu li deset dana zul-hidždžeta bolji od deset posljednjih dana ramazana, pa je odgovorio: “Dani deset dana zul-hidždžeta bolji su od posljednjih deset dana ramazana, a noći posljednje trećine ramazana bolje su od noći deset dana zul-hidždžeta.”

Zamislite da su dani koji su pred nama bolji od dana posljednje trećine ramazana, koje mi maksimalno pokušavamo iskoristiti! Jesmo li se ikada zapitali jesmo li zahvalni Allahu zato što nas je poživio do ove velike sezone, do vremena za koje bi umrli dali cijeli dunjaluk da ga požive? Nama u tome treba biti pouka.

Ako se u našim srcima probudila želja za iskorištavanjem ove velike sezone za koju nismo znali, a niko nam ne može garantirati hoćemo li je ponovo doživjeti, evo nekoliko savjeta kako da na najbolji način popunimo to vrijeme.

1. Čovjek koji vjeruje u Allaha, nada se susretu s Njim i sprema se za Dan polaganja računa trebao bi u tim danima pokušati vrijeme maksimalno popuniti činjenjem bilo kojih dobrih djela, velikih ili malih. Na to nam ukazuje općenitost riječi Allahovog Poslanika: “Ne postoje dani u kojima je činjenje dobrih djela draže Allahu od ovih dana.” Svako dobro djelo je dobro došlo u ovim danima. Problem je u nama i našim ambicijama, tj. kada nam se kaže da činimo bilo kakvo dobro djelo, mi to shvatamo da ne treba činiti ništa.

2. Početak zul-hidždžeta treba iskoristiti u pokajanju Uzvišenom Allahu.

Ove blagoslovljene dane čovjek bi trebao iskoristiti i u njima obnoviti ugovor pokornosti s Uzvišenim Allahom. Prisjetiti se koristi pokajanja i povratka Uzvišenom Allahu. Prisjetiti se da Allah voli pokajnike, da se raduje njihovom pokajanju, da je obećao da će loša djela pokajnika pretvoriti u dobra. Prisjetiti se argumenata koji ukazuju na obaveznost pokajanja svim ljudima, kojem god staležu pripadali.

3. Obavljanje hadža i umre

Oni koji imaju mogućnost u ovim danima obaviti hadž i umru zasigurno bi učinili veliko djelo. Koliko je samo hadisa u kojima Allahov Poslanik podstiče na obavljanje hadža i umre! Allahov Poslanik je kazao: “Za primljen hadž ne postoji druga nagrada osim Džennet.” (dobrim, hasenom ga je smatrao šejh Albani.) Zar Allahov Poslanik nije, također, kazao: “Kontinuirano obavljajte hadž i umru, zaista oni brišu siromaštvo i grijehe kao što kovački mijeh čisti željezo od nečistoće.” (Nesai od Ibn Abbasa, r.a.; vjerodostojnim ga je smatrao šejh Albani.) Ako svemu tome pridodamo da će čovjek prilikom obavljanja hadža i umre imati priliku da klanja u haremu Kabe, u kojem je namaz vredniji od stotinu hiljada namaza obavljenih na drugom mjestu, to je dodatni faktor koji u čovjeku budi želju za obavljanjem hadža i umre.

4. Velikim stepenom pohvaljenosti smatra se post tih dana

Mnogo je argumenata koji ukazuju na vrijednost posta općenito, a ako tome dodamo blagoslov početka mjeseca zul-hidždžeta i praksu Allahovog Poslanika da posti u tom periodu, onda shvatamo zašto je ulema kazala da je post tih dana na visokom stepenu pohvaljenosti. Prenosi se od supruga Allahovog Poslanika da je postio Dan ašure, devet dana zul-hidždžeta i tri dana u svakom mjesecu. (Hadis je zabilježio imam Nesai, a njegovu vjerodostojnost potvrdio šejh Albani.) A što se tiče devetog dana zul-hidždžeta – Dana Arefata – o postu tog dana došli su posebni hadisi. Kazao je Allahov Poslanik, kada je bio upitan o postu na Dan Arefata (devetom danu zul-hidždžeta): “Iskupljuje od grijeha prošlu i narednu godinu.” (Muslim i dr.) Kako je Allahova milost prema nama velika, kako s naizgled malim djelima možemo zaslužiti oprost malih grijeha, kojih svako od nas ima i previše!

Ako bi se neko zapitao šta je s hadisom Aiše u kojem kaže da nikada nije vidjela Allahovog Poslanika da posti deset dana zul-hidždžeta (Muslim i dr.), odgovor je više nego jednostavan: ona je prenosila ono što je znala i to ne znači negiranje suprotnog. Druge supruge prenose da su ga vidjele kako posti u tim danima. Slično tome je pitanje mokrenja stojeći. Aiša, r.a., kazala je: “Ko vam bude kazao da je Poslanik mokrio stojeći, ne vjerujte mu, nije mokrio osim čučeći.” (Nesai, njegovu vjerodostojnost potvrdio je šejh Albani.) A Huzejfe, r.a., prenio je ono što je vidio, da je Poslanik mokrio stojeći. Svako prenosi ono što je vidio i nema kontradiktornosti između hadisa. Dozvoljeno je i jedno i drugo, s pojašnjenjima koja je spomenula ulema u vezi s ovim pitanjem i spajanjem prividno kontradiktornih hadisa.

Deseti dan zul-hidždžeta je Bajram, kada nije dozvoljeno postiti prema konsenzusu islamskih učenjaka. Na to ukazuje hadis Omera, r.a., da je Poslanik zabranio da se posti dan u kojem je Bajram. (Buharija i Muslim)

5. Donošenje tekbira

Ove blagoslovljene dane trebalo bi iskoristiti u donošenju tekbira, veličanju Uzvišenog Allaha. Dvije su vrste donošenja tekbira u ovim danima:

a) opći tekbiri, koji su propisani tokom cijelog ovog perioda. Imam Buharija zabilježio je predaju da su Ibn Omer i Ebu Hurejre, r.a., u ovim danima izlazili na pijacu, donosili bi tekbire, pa bi cijela pijaca počela s njima veličati Allaha.
b) posebni tekbiri, koji se donose nakon farz-namaza. Počevši od sabaha devetog dana zul-hidždžeta, pa sve do ikindijskog namaza posljednjeg dana Mine. O ovom pitanju postoji razilaženje među učenjacima, a spomenuto je, smatram, najjače mišljenje.

6. Klanje kurbana

Od dobrih djela koja se mogu učiniti u ovim blagoslovljenim danima je klanje kurbana. Dovoljno je vrijednosti za klanje kurbana što je to bila neprestana praksa Allahovog Poslanika. Također, tu je i hadis Allahovog Poslanika: “Ko ima mogućnost, pa ne zakolje kurban, neka se ne približava našoj musalli (mjestu obavljanja namaza).” (Zabilježio imam Ibn Madže; dobrim, hasenom ga je smatrao šejh Albani.)

Treba ukazati na činjenicu da je u našem narodu proširen veliki broj slabih hadisa koji ukazuju na vrijednost klanja kurbana, koji su mnogo poznatiji nego oni vjerodostojni. Jedan od njih je da će kurbani nositi njihove vlasnike preko sirat-ćuprije. Hadis o tome je mnogo slab (daif džidden) i ne može se koristiti kao šerijatski argument, pa čak ni kod onih učenjaka koji su dozvolili rad po slabim hadisima, jer su i oni postavili uvjete za postupanje po takvom hadisu, a jedan od njih je da slabost nije velika. Također, slabi su i hadisi da će vlasnik kurbana imati za svaku dlaku dobro djelo, da za krv kurbana nagrada bude upisana prije nego što krv padne na zemlju, i da je to najbolje djelo koje čovjek može učiniti prvog dana Kurban-bajrama.

Kolika je važnost klanja kurbana govori nam činjenica da je većina učenjaka smatrala da je klanje kurbana pritvrđeni sunnet, dok je bilo i onih koji su smatrali da je to obaveza onima koji su imućni.

Mnogo je dobrih djela koja bi čovjek trebao činiti i prakticirati tokom ovih dana. U nastavku ćemo spomenuti samo neka, podsjećanja radi, bez spominjanja dokaza koji ukazuju na njihovu vrijednost:

– obilno upućivanje dove, ne zaboravljajući na braću, rodbinu, prijatelje, uz posebnu pažnju i dovu za stanje ummeta,
– dobročinstvo roditeljima,
– obilazak rodbine, prijatelja, poznanika, braće u vjeri,
– učenje Kur’ana i podučavanje drugih njemu,
– klanjanje dnevnih i noćnih nafila,
– sjedenje u džamiji između namaza, naročito od sabaha do izlaska sunca, i klanjanje dva rekata nakon izlaska sunca,
– učenje zikrova, naročito nakon namaza, pred spavanje, ujutro i predvečer,
– obilazak bolesnika,
– udjeljivanje sadake, uz posebnu pažnju upućenu iznemoglim osobama, udovicama i jetimima,
– pozivanje ljudi u Allahovu vjeru, pojašnjavanje islamskih propisa onima kojima je potrebno,
– maksimalno čuvanje od grijeha, naročito velikih, a koji su u očima mnogih postali sitniji od mušice, kao što je gibet (ogovaranje), nemimet, laž, gledanje u ono što nije dozvoljeno, kamata, mito.

To su samo neka djela koja bismo mogli činiti tokom ovih dana, a u svemu tome je važno da čovjek očisti nijet, odnosno da sve što čini bude iskreno radi Uzvišenog Allaha. Kazali su učenjaci prvih generacija: “Koliko je malih djela (u očima ljudi), a iskrenost ih je učinila velikim, a koliko je velikih djela (u očima ljudi), a neiskrenost ih je učinila malim.”

Priredio: mr. Pezić Elvedin – minber.ba

Mirsad Redžić, 22-godišnjak iz mjesta Polje kod Cazina, koji je jučer poginuo u Donjim Kadinjanima kod Laktaša prilikom izvođenja radova na bazenu, kako nezvanično saznajemo, poginuo je od strujnog udara.

Izvor blizak istrazi ove nesreće, čije okolnosti se još utvrđuju, kazao nam je da je do nesreće došlo prilikom postavljanja pumpe za vodu u bazen.

Stradali Redžić bio je radnik cazinske firme “Vodovel bazeni”, koja je izvodila radove na vikendici vlasništvo R. T.

Iz banjalučkog Okružnog javnog tužilaštva ranije je saopćeno da je tužilac izašao na mjesto nesreće i zajedno s policijom obavio uviđaj, kao i da je naloženo više vještačenja kako bi bilo utvrđeno na koji način je radnik stradao.

U Zavodu za sudsku medicinu RS-a u Banjoj Luci danas je obavljena i obdukcija tijela stradalog, te će ono biti predato porodici.

Brojni prijatelji tragično stradalog mladića na društvenoj mreži Facebook izrazili su nevjericu zbog njegovog preranog odlaska, te uputili poruke sućuti njegovoj porodici.

– Ne mogu vjerovati da te nema više. Anđele naš, nek ti je Vječni rahmet i lahka zemlja, a porodici Sabur. Ti spavaš.Nikad te zaboraviti nećemo, uvijek si u našim srcima – jedna je od mnogobrojnih poruka koje su ostavili Mirsadovi prijatelji.
abc.ba


 

Zahvaljujemo se građanima na inicijativi za realizaciju ovog projekta, ali i federalnom ministru poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na čelu sa ministrom Šemsudinom Dedićem, vijećniku u GV Cazin, te predsjedniku GO SDA Cazin  Alminu Handanagiću koji su aktivno radili na realizaciji ovog za mještane veoma značajnog projekta.

 

“Stigli su nam motoristi iz cijele bivše Jugoslavije i Zapadne Evrope. Sve je proteklo u najboljem redu, svi su zadovoljni i zasigurno su se lijepo proveli. Ja sam posebno zadovoljan što predstavljam Cazin u ovakvom svjetlu i što je naš grad stiglo više od 500 motora”, rekao je Asim Merdanović, predsjednik Moto kluba ‘Unamotori’, koji tradicionalno organizira moto susrete.

Na platou ispred Trgovačkog centra Ljiljan učesnike susreta pozdravili su brojni Cazinjani, a posebna atmosfera je vladala unutar zidina ostrožačke tvrđave. Naime, kao i prethodnih nekoliko godina, centralni susreti organizirani su u neponovljivom ambijentu Starog grada Ostrožac, a organizator se potrudio da svim posjetiocima ponudi zanimljive sadržaje.

Svi učesnici motorijade jedinstveni su u ocjeni kako je i ovogodišnja bajkerska atmosfera u Cazinu bila nezaboravna i da će ponovo doći.

“Dolazimo od prvog moto susreta. Deveti put smo ovdje i nadamo se da ćemo doći bar još nekoliko puta. Atmosfera je fenomenalna i uvijek nam je super”, rekao je Stipe Vincek, iz motokluba “Kondor” iz grada Kopera u Sloveniji.

U Cazin su stigli i članovi motokluba “Čivija” iz Šapca, jednog od najvećih i najstarijih motoklubova u Srbiji.

“Naravno da ovdje nismo prvi put. Momci koji organiziraju susrete svih ovih godina su zaslužni za to, jer se trude da svoj grad predstave na najbolji mogući način. U našim krajevima, Cazin nije bio pretjerano poznato mjesto dok oni nisu napravili ovu stvar i na najsvjetliji način ga predstavili”, kazao je Aleksandar Madžarević, predsjednik moto kluba.

Spektakl na otvorenom trajao je tri dana, a učesnici su se zabavljali uz muziku uživo, free camp, moto defile i brojne druge sadržaje.
krajina.ba

Ovogodišnja manifestacija otvorena je posjetom  Muzej sobi 505. vbbr i Turbetu generala Izeta Nanića i poginulih boraca-šehida 505. vbbr, te Večeri Kur'ana, a danas danas se održava centralna svečanost manifestacije koja traje 15 dana.

Zvanice i bivši saborci posjetit će Vijenac,  mjesto pogibije generala Izeta Nanića. U poslijepodnevnim satima  na Ćorkovači će biti održan sat historije, a potom će, na istom mjestu,  biti otkriveno spomen-obilježje ponosa i pobjede Armije R BiH.
krajina.ba

Legendarni komandant poginuo je na današnji dan 1995. godine, prvog dana operacije “Oluja”. Poginuo je u širem rejonu Ćorkovače, u akciji koja je za cilj imala spajanje jedinica Petog korpusa Armije Republike BiH i Vojske Republike Hrvatske.

Rođen je 4. oktobra 1965. godine u Bužimu. Do početka rata 1992. godine radio je kao aktivno vojno lice u JNA. Početkom agresije na BiH postaje komandant jedne od najuspješnijih brigada Armije BiH – bužimske 505. viteške brigade.

Nanića opisuju kao mirnog čovjeka, velikog patriotu i stratega, ali i razumnog sagovornika i prijatelja. Bio je privržen vjeri, izuzetno hrabar, a u borbama je uvijek bio prvi.

Posthumno je 1998. godine dobio Orden heroja oslobodilačkog rata i unaprijeđen u čin brigadnog generala.

Krajišnici su njemu i bratu Nevzetu podigli spomenik u njihovoj rodnoj Nanića Dolini blizu Bužima. Nakon njegove smrti, njegova kćerka Lejla je promijenila ime u Izeta. Iza njega su ostali sinovi Nevzet i Ibrahim, te supruga Sefija.
akos.ba

“Sve je u igri. Nadam se da će uspjeti i ja sa njima, a onda i narod. Pobjeda je blizu, ako Bog da, bit će naša BiH. Osjećam da mogu uraditi zamišljeno. Da mi je snage i sreće. Sve sam uložio. Nestalo je struje. Sretno!”

Zapisao je ovo u svom ratnom dnevniku, noć prije pogibije, legendarni komandant 505. bužimske viteške brigade 5. korpusa Armije RBiH Izet Nanić, koji je izgubio život na današnji dan, 5. augusta 1995. godine.

Uporedo sa “Olujom” u Hrvatskoj, jedinice 5. korpusa su započele akcije oslobađanja teritorija s ciljem spajanja sa jedinicama Hrvatske vojske. Bužimska 505. viteška brigada, na čijem čelu je bio Izet Nanić, razbila je tada neprijateljske linije na Čorkovaći i krenula prema Dvoru na Uni. Samo nekoliko sati prije spajanja Hrvatske vojske i Armije RBiH na mostu iznad Korane i konačne deblokade, Nanić je ubijen iz zasjede.
 

Izet Nanić je rođen 4. oktobra 1965. godine u Bužimu, gdje je i odrastao. Imao je šestericu braće: Hazreta, Nevzeta, blizance Osmana i Arifa, Nijaza i Mujagu.

Srednju vojnu školu završio je u Zagrebu 1984., Vojnu akademiju u Zagrebu 1987. godine. Do 1992. godine bio je aktivno vojno lice u JNA, a zatim se vraća u rodni Bužim kako bi učestvovao u odbrani BiH od agresora.

Učestvovao je u formiranju Štaba Teritorijalne odbrane, a 1. augusta 1992. godine postavljen je na dužnost njegovog zapovjednika. Komandant je od formiranja 105. Bužimske udarne krajiške brigade (kasnije 505. Viteška mtbr), u okviru kojih formira specijalne jedinice ČSN-BSN “Hamza” i DIV “Gazije”.

Posthumno mu je dodijeljeno priznanje “Orden heroja oslobodilačkog rata” 1998. godine i unaprijeđen je u čin brigadnog generala.

U hotelu “Sedra” u Cazinu trenutno se nalazi oko 100 migranata i izbjeglica, tačnije porodica koje su ovih dana izmještene iz neuslovnih privremenih prihvatnih centara na području Velike Kladuše i Bihaća, potvrdio je za Anadolu Agency (AA) Vladimir Mitkovski, koordinator za hitne slučajeve za Unsko-sanski kanton Međunarodne organizacije za migracije (IOM).

“U Sedri trenutno imamo oko 100 migranata i izbjeglice, koji su izmješteni sa područja Velike Kladuše i bivšeg Đačkog doma u Bihaću. Radi se isključivo o ranjivim kategorijama, dakle, porodicama”, rekao je Mitkovski.
 

Među porodicama, koje se nalaze u hotelu Sedra, nema maloljetnika bez roditeljske pratnje.

“Naš plan je da za dva dana primimo još dodatnih 40 ljudi, isto sa područja Velike Kladuše i Bihaća. IOM je prisutan i u Borićima u Bihaću i u Velikoj Kladuši. Imamo naše mobilne timove s kojima radimo transport do i od bolnice za svaki medicinski slučaj”, rekao je Mitkovski.

U hotelu Sedra trenutno su u toku neki mali građevinski radovi.

“U hotelu Sedra 24 sata imamo smjene. Imamo i neke građevinske radove u hotelu. Nadamo se da ćemo ih završiti brzo. Trenutni uslovi u Velikoj Kladuši nisu na nekom nivou. Znamo da nema dovoljan broj sanitarnih kontejnera, nema dovoljan broj toaleta, tuševa…”, izjavio je Mitkovski koji je inače iz Makedonije.
 

Pratio je i situaciju na “balkanskoj ruti”, tačnije u njegovoj zemlji.

“Isto smo radili na terenu u Makedoniji dok je bila otvorena ‘balkanska ruta’, koja je zatvorena 2016. Prošlo je skoro milion ljudi. Tada je bio normalan protok migranata. Ali ovdje, ovi ljudi stoje u mjestu i to već nekoliko mjeseci i to mora da se rješava”, poručio je Mitkovski.

Prate, kako je kazao, situaciju u Krajini, ali ona se mijenja na dnevnoj osnovi.

Ekipa AA nije imala pristup unutrašnjosti hotela kao ni snimanju porodica koje se nalaze u ovom hotelu. U Velikoj Kladuši i Bihaću trenutno se nalaze oko 4.000 stranih državljana. Broj se mijenja iz dana u dan.
krupljani.ba

Na nedavno održanom takmičenju u Londonu predstavljeno je 270 startup kompanija, nakon čega je izbor sužen na najboljih 35, od kojih je pet bilo iz Bosne i Hercegovine. Zanimljivo je da su čak tri predstavnika naše zemlje porijeklom Krajišnici.

Zapažen rezultat

Naime ,radi se o mladim Kladuščanima Abdulmeliku Pehliću i Semiru Šakanoviću te Ismiru Harambašiću iz Sanskoga Mosta. Na takmičenju koje je ove godine održano u Londonu ovi mladi Krajišnici predstavili su svoje startup projekte, a samim tim i Bosnu i Hercegovinu, te ostvarili zapažene rezultate.

Radi se o tri projekta, Whoopedu, HaBeetat i HRocket. Whoopedu projekt, čiji je kreator Abdulmelik, predstavlja set igrica edukativnog karaktera za djecu od 2 do 8 godina, aplikacija je u suštini podijeljena na osnovu dječijeg uzrasta: bebe, predškolski i školski uzrast.
 

– Svaka grupa sadrži šest igrica prilagođenih uzrastu, koje prate školski kurikulum, te dva certificirana kursa – kazao je on.

Abdulmelik je sa svojim projektom osvojio četvrto mjesto, što je ujedno i najbolji rezultat iz BiH.

Semirov HaBeetat startup predstavlja elektronske nosače za pčelinje košnice, koje posjeduju aplikaciju na osnovu koje se tačno može znati koliko ima meda na kojoj osnovi te temperatura u košnici. Semir ističe da na osnovu ovog Startupa, pčelari putem portala mogu razmjenjivati iskustva iz ove oblasti. HaBeetat je na startup igrama osvojio peto mjesto.

Nekoliko faza

Treći startup je HRocket Sarajevske kompanije „AntColony“ s Ismirom Harambašićem na čelu. Harambašić kroz HRocket, naprednim machine learningom, kroz nekoliko faza, bira najbolje kandidate za poslovne oglase. HRocket je na kraju zauzeo odlično osmo mjesto.

Avaz.ba

NAJNOVIJE VIJESTI

KALENDAR

« August 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

VASA REKLAMA

https://www.facebook.com/crni.gradnja

WEB LINKOVI