ponedjeljak, 19 Mart 2018

Posredovanje pri prodaji nekretnina

U okviru ove ponude nudimo klijentima cjelovitu uslugu zastupanja i posredovanja u prodaji svih vrsta nekretnina.U prilogu možete pogledati kako izgleda Ugovor o posredovanju pri prodaji nekretnina.

 

Ako imate nekretninu za prodaju javite nam se,dolazimo na lice mjesta.Naš dolazak se naplaćuje svega 50 KM ako se radi samo slikanje nekretnine.Taj iznos se naplaćuje na ime pokrivanja naših tekućih troškova goriva I telefona,dok samo oglašavanje nekretnine Nudimo besplatno svim klijentima. ,u slučaju da želite sem sliokana I video prezentaciju nekretnine cijena je 100 KM,to se naplaćuje po potpisivanju ugovora.Želite ozbiljno ući u prodaju vaše nekretnine,sa namjerom da se ista proda u što kraćem periodu i vama je na raspolaganju Pouzdan i dokazan partner Euro-Plac Agencija za Nekretnine.

 

Agent Prodaje za Bos.Krupu - Bužim - Bihać  Nekretnine

 

Agencija za promet nekretnina  EURO-PLAC   Mala Lisa bb Cazin

 

Iden.broj:4363873940000 Kantonalni ured USK-a 

 

Žiro račun br: 3385202206686374 UniCredit bank

 

Tel: 061 459 870

Kontakt: Amel R.

Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

   KONTAKTIRAJTE  NAS

 

 

 

Broj _________/013

 

UGOVOR O POSREDOVANJU PRI PRODAJI NEKRETNINE

 

Zaključen između Ugovornih strana:

 

1.Agencija za promet nekretnina EURO-PLAC  koju zastupa Albin Ćoralić u daljnem tekstu-POSREDNIK PRI PRODAJI 

 

2._______________________________________________________JMBG__________________________

 

Iz _____________ Država __________ predmet Prodaje___________________________________

 

__________________________________________________________________________________________

 

tel:_______________________________________________________u daljnem tekstu: Korisnik usluge-Nalogodavac

 

 

 

Član 1.

 

Ovim ugovorom Korisnik usluge-Nalogodavac daje pravo Agenciji Euro-Plac iz Cazina  da ga zastupa pri prodaji svoje nekretnine.Potpisom Ugovora agencija-posrednik se obavezuje da će oglašavati u svom marketinškom dijelu Zadatu nekretninu kako bi što bolje prezentirala nekretnine na tržištu  sa ciljem uspješne prodaje.Posrednik za nalogodavca obavlja sledeće usluge: dolazak na lice mjesta radi slikanja nekretnine,te daje prijedloge za formiranje konačne Prodajne cijene nekretnine,sukladno sa stanjem na tržištu,na osnovu pregleda nekretnine provjeri, da li nekretnina ima vidna oštećenja odnosno nedostatke, koji bi uticali na upotrebu ili cijenu nekretnine,prisustvuje dogovorima između nalogodavca i potencijalnih kupaca kod priprema za sklapanje posla,ili sam dogovara sa potencijalnim kupcima uslove prodaje na način da zadovolji interese nalogodavca,koji su sadržani u ovom ugovoru,obavještava nalogodavca o pravnom i stvarnom stanju nekretnine i upozorava na nađene nepravilnosti,notaru odnosi prijedlog ugovora pod dogovorenim uslovima prodaje i zakazuje termin potpisivanja predugovora ili konačnog kupoprodajnog ugovora,Organizuje pregled i razgledavanje nekretnine svim zainteresiranim klijentima,Izvještava Nalogodavca  o svim bitnim detaljima vezanih za prodaju nekretnine

 

 

 

Član2.

 

Nalogodavac je u obavezi agenciju detaljno upoznati sa pravnim stanjem nekretnine. Nalogodavac garantuje, da nekretnina nije opterećena realnim teretima koje mogu onemogućiti prodaju, zabranu raspolaganja i slično , da nije predmet nekog drugog ugovora, koji onemogućava ili ograničava raspolaganje nekretninom, te da nije predmet spora i izvršenja.

 

Član3.

 

DOGOVORENI USLOVI PRODAJE NEKRETNINE SU SLJEDEĆI:

 

Prodajna cijena na koju Nalogodavac pristaje iznosi

 

____________________________________________________________________________________KM

 

(Slovima________________________________________________________________________ ) KM.

 

Posrednička provizija u slučaju prodaje iznosi  3% od postignute prodajne cijene nekretnine.Nalogodavac je duzan izvjestiti Posrednika o svim promjenama uvjeta prodaje i izmjenama cijena.Nalogodavac sa ovim Ugovorom ovlašćuje agenciju-posrednika, da u njegovo ime, a za potrebe prodaje predmetne nekretnine može pribaviti svu potrebnu dokumentaciju kod sudskih i opštinskih  nadležnih organa,da može organizovati uručivanje kapare od strane kupca-nalogodavcu kod notara.

 

Član4.

 

 

 

Posrednik je dužan čuvati tajnost podataka koje stranke iznesu u povjerenju i ne smije ih koristiti na štetu stranke bilo u toku ili nakon dovršenja posla.Obaveza posrednika je da  će nastojati, da nađe potencialnog kupca, koji će sa Nalogodavcem  sklopiti kupoprodajni ugovor za pomenutu nekretninu.

 

Član5.

 

U slučaju uspješnog posredovanja kod prodaje  nekretnine (kada je sklopljen Predugovor ili konačni Kupoprodajni ugovor) Agencija-Posrednik stiče pravo na Posredničku proviziju koja je definisana u čanu 3. ovog ugovora.Visina Posredničke provizije se zadrzava na nivou cijena nekretnina koje imaju vrijednost veću od 30 000 KM,dok kod nekretnina čija je vrijednost manja od 30 000 KM posrednička provizija se naplaćuje u visini od 1 000 KM.Ovo proizlazi iz potrebe adekvatne nadoknade troškova u korist Posrednika,jer nekretnine sa manjom vrijednosti zahtjevaju isto angažovanje posrednika.

 

Član6.

 

Trajnost ovog ugovora je do kraja tekuće godine. Ugovor se automatski produžava za sljedeću godinu ako ga nijedna stranka ne otkaže. Svaka od stranaka može da otkaže ugovor sa otkaznim rokom od mjesec dana, ukoliko već ne traju pregovori o prodaji. U slučaju, da traju pregovori, stranka, koja otkazuje ugovor, treba platiti drugoj stranci štetu, koju je time prouzrokovala.Obavjest o raskidu Ugovora stranke su duzne jedna drugoj dati u Pismenoj formi.

 

Član7.

 

Ako Nalogodavac bez znanja agencije-posrednika u vrijeme trajanja ovog ugovora ili po isteku ovog ugovora sklopi kupoprodajni ugovor sa trećom osobom, sa kojom ga je na bilo koji način upoznala odnosno obavjestila Agencija-Posrednik,Obavezan je agenciji-posredniku pored ugovorom dogovorene provizije, platiti još ugovornu kaznu u iznosu 3% od prodajne cijene nekretnine. Posrednik stiče pravo na posredničku proviziju  u slučaju ako Nalogodavac , mimo posrednika,proda nekretninu bilo kom kupcu o kojem ga je obavijestio posrednik na bilo koji način(telefonom,sms-om isl.) ili ako je kupac vidio nekretninu na internetu nakon što je Agencija odradila internet prezentaciju nekretnine koja je predmet prodaje pa se direktno obratio vlasniku  osnosno Nalogodavcu vezano za kupovinu iste.

 

Član 8.

 

Eventualne sporove Ugovorene strane će pokušati riješiti sporazumno u najkraćem mogućem roku u duhu dobrih poslovnih odnosa i uzajamnog povjerenja.Ukoliko se ne postigne sporazumno riješenje nadležan je sud u Cazinu. Obje strane sa punom materijalnom i moralnom odgovornošću prihvataju sve odredbe ovog ugovora.

 

Član 9.

 

Ovaj ugovor je sačinjen u dva primjerka od kojih svaka ugovorena strana dobija po jedan primjerak.Kao znak pristanka na prava i obaveze iz ovog ugovora obje stranke  svojevoljno pristaju da potpišu ovaj ugovor.

 

 

 

Mjesto I datum potpisivanja:u Cazinu dana:_________________________2013.God

 

 

 

 

 

 

 

Korisnik  usluge-Nalogodavac:                                                                         Agencija Posrednik:

 

                                                                                                                                                    

 ___________________________                                   _________________________

Komentari na članak: